• <input id="qi0qw"></input>
 • 區衛健局
  序號 索引號 信息標題 發布日期
  1 361/2023-2114555 岳陽樓區衛生健康局2023年9月份簡易程序行政處罰案 1 2023-09-21
  2 361/2023-2113590 岳陽樓區衛生健康局2023年9月份簡易程序行政處罰案 2023-09-19
  3 361/2023-2112757 岳陽樓區衛生健康局2023年9月份行政處罰案 1 2023-09-15
  4 361/2023-2107102 岳陽樓區衛生健康局2023年9月份行政處罰案 2023-09-06
  5 361/2023-2098128 岳陽樓區衛生健康局2023年8月份簡易程序行政處罰案2 2023-08-14
  6 361/2023-2096083 岳陽樓區衛生健康局2023年8月份簡易程序行政處罰案1 2023-08-03
  7 361/2023-2095847 岳陽樓區衛生健康局2023年8月份簡易程序行政處罰案 2023-08-02
  8 361/2023-2094415 岳陽樓區衛生健康局2023年7月份行政處罰案2 2023-07-28
  9 361/2023-2093077 湖南省公共場所衛生許可告知承諾制管理辦法 2023-07-24
  10 361/2023-2092986 岳陽樓區衛生健康局2023年7月份行政處罰案1 2023-07-24
  11 361/2023-2092617 岳陽樓區衛生健康局2023年7月份簡易程序處罰案件1 2023-07-21
  12 361/2023-2092599 岳陽樓區衛生健康局2023年7月份行政處罰案 2023-07-21
  13 361/2023-2089274 岳陽樓區衛生健康系統開展奮進“十律” 工作推進年實施方案 2023-07-13
  14 361/2023-2087614 岳陽樓區衛生健康局2023年7月份簡易程序處罰案件 2023-07-07
  15 361/2023-2083940 岳陽樓區衛生健康局2023年6月份行政處罰案3 2023-06-26
  16 361/2023-2083905 岳陽樓區衛生健康局2023年6月份簡易程序處罰案件3 2023-06-26
  17 361/2023-2081934 岳陽樓區衛生健康局2023年6月份簡易程序處罰案件2 2023-06-19
  18 361/2023-2081277 岳陽樓區衛生健康局2023年6月份行政處罰案2 2023-06-16
  19 361/2023-2078444 岳陽樓區衛生健康局2023年6月份行政處罰案 1 2023-06-07
  20 361/2023-2078119 岳陽樓區衛生健康局2023年6月份簡易程序處罰案件(1) 2023-06-06